5 HaziranDünya Cevre Gununun Önemi -The Importance of 5t June World Environment Day TR
 

Date: 2008-07-01

 

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ: 5 HAZİRAN 2008

  5th JUNE WORLD ENVIRONMENT DAY 2008

 

Dünya Çevre Günü her yıl 5 Haziran’da kutlanır. Birleşmiş Milletler’in (BM) dünyaya çevre konusundaki duyarlılığın artırılması ve bu konuda siyasi yapıların harekete geçmesini sağlamak için kullandığı en önemli araçtır.

2008 Dünya Çevre Gününün sloganı “Alışkanlıkları Tekmele! '' KICK THE HABITS !'' Daha az karbon üreten ekonomiye doğru!” dur. İklim değişikliklerinin dünyamız için büyük bir tehlike olduğunu bilen BM, bu konuda sera etkisi yapan gazların tüketiminin azaltılması için ülkeleri, şirketleri ve toplulukları harekete geçmeye çağırmaktadır. Dünya Çevre Günü, enerji etkin kullanımının geliştirilmesi, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, ormanların muhafaza edilmesi, çevre dostu tüketimin artırılması gibi düşük karbon tüketen ekonomilerin ve yaşam şekillerinin geliştirilmesini amaçlar.

Günün programı çevre konularına insani bir şekil vermek,  insanları sürdürülebilinir ve adaletli kalkınma konularında desteklemek, çevre konularında toplumların ve kişilerin davranışlarının değiştirilmesi, bütün ulusları ve insanları, daha güvenilir ve başarılı bir geleceğe yöneltmektir.

Alışkanlıkları Tekmelemek ve daha az karbonlu bir çevre için atılması gereken 12 basit adım vardır.

1-      Çabalayın; karbonsuz bir çevre yaratmak, her gün yaptığımız işlerden daha farklı bir iş değildir.. Biz de çevremize bu amacımızı duyurmalıyız.

2-      Durumunuzu değerlendirin; sera etkisi yaratan gazların nerede ve nasıl üretildiğini tespit etmek, onlarla savaşmanın en önde gelen şartıdır.

3-      Ne yapmak istediğinize karar verin ve planlayın; pek çok ev ve küçük işletme kolayca %10 enerji tasarrufu yapabilirler. Bu karbon salımının %10 azalması demektir. Enerjiyi nasıl daha etkili ama daha az tüketeceğinizi planlayın.

4-      Yaşamınızı karbonsuzlaştırın; karbon ve çevre arasında bir bağ vardır. Karbon azaldıkça çevre düzelmektedir. Bunun için karbonsuz, çevre dostu ürünler kullanmalı ve bu ürünlerin kullanılmasını teşvik etmeliyiz. Daha az ambalaj malzemeleri kullanılması, marketlerde plastik torba/çanta vs. taşıyıcıların kullanılmaması, uluslar arası çevre dostu sertifikalı ürünlerin kullanılması, taşımacılıkta daha az enerji kullanımı için toplu taşımacılığın özendirilmesi, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, bisiklet parklarının oluşturulması desteklenmelidir.

5-      Etkin Enerji Kullanımı; enerji tasarrufu yapmanın ve karbon salımını azaltmanın en etkili yolu, binaların, araçların, bilgisayarların ve diğer kullanılan eşyaların etkilerini artırmaktır.  Daha az enerji kullanarak daha verimli olabilmektir.

6-      Düşük karbonlu enerjiye geçin; eğer mümkünse daha az karbon salan ve daha düşük maliyetli enerji kaynaklarına yönelin. Örneğin termik santrallerde kömürden elde edilen enerjiyi elde etmek için, doğal gazdan 2 kat, güneş enerji kaynaklarından 6 kat, rüzgâr enerji kaynaklarından 40 kat ve Hidro enerji kaynaklarından 200 kat daha fazla karbon salınımı yapılmaktadır. Rüzgâr çiftlikleri veya çöpten elde edilen enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz.

7-      Dengeli ve daha temiz alternatif enerjiye yatırım yapılmalıdır; yaşamınızı veya okulunuzdaki yaşamını sınırlamanın bir limiti vardır. Daha az enerji kullanarak daha etkili sonuçlar alabiliriz, ama sürekli olarak yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları araştırılmalı, bu araştırmalara yatırım yapılmalıdır.

8-      Etkili olun; karbon, enerjinin ortaya çıkardığı bir atık malzemedir. Daha az enerji kullanımı daha az karbon salınımı demektir. Bunu sağlamanın altın anahtarı ise AYG formülüdür. (AZALT-YENİDEN KULLAN-GERİ DÖNÜŞTÜR)

9-      Düşük karbonlu ürünler ve hizmetler satın al;  çevre dostu ürünler ve servisler git gide yaygınlaşmaktadır. Siz de az enerji kullanan ürünler dizayn edebilir, atık malzemelerden yeniden kullanılabilecek materyaller yaratabilirsiniz.

10-  Yeşil satın al, yeşil sat; turizm şirketlerinden tur satın almadan, marketten aldığımız ürünlere kadar iklim ve çevre dostu olanları satın alıp, internette o sayfalara tıklayarak şirketleri bu tür ürünleri üretmeye yönlendirebiliriz.

11-  Gruplar oluşturun; pek çok şirket, karbon salımını azaltacak ve çevreye hasar vermeyecek en iyi çözümü bulmak için, , gruplarla, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak eğilimindedir.

12-  Konuşun; iklim değişikliğinin artan önemi şirketlerin, kuruluşların ve bireylerin iletişim içinde olmaları gerektiğini göstermektedir. Şeffaflık hayati önem taşımaktadır. İnternet ve diğer yeni medya şirketlerin ve çevreye zarar veren yerlerin bir “yeşil duvar” arkasına saklanmalarına olanak vermemektedir. Bu çevre katliamlarına duyarsız kalmayın. En yakın çevrenizden başlayarak bunları sergileyin.

 

 

 

 

 

 

Products

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.