KARATAY LİSESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ECO MANAGEMENT SYSTEM IN Karatay Lisesi)
 

Date: 2008-07-01

 

KARATAY LİSESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Küresel bir dünyada çevreye sorumlu bireyler yetiştiren bir okul.

İnsan ve çevre arasındaki ilişkinin kültürel yansıması bugün dünyaya bağımsız ve yaşamsal önemde bireyler yetiştirmeyi hedefleyen demokratik ve çoğulcu okulların öneminin gitgide

arttığını göstermektedir.

Bu sebepten bizim eğitim programımızda çevre eğitimi önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim programımız şunları içermektedir:

Kaynakların yeniden kullanımını yapabilen, çevreye saygılı davranışları geliştirmek;

Gerek yerel gerekse küresel anlamda sosyal ve ekonomik gelişmeyi ve sürdürülebilir kalkınma hedefinin çevre ile ilgili tüm yönleri hakkında bilgilenmeyi ve bu konulara önem veren bir anlayışı desteklemek;

Öğrencilerin insan etkinliklerinin doğadaki diğer canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri ile uyumlu olması gerektiği anlayışında olmalarını sağlamak;

Doğal kaynakların kullanımının ve bu kaynakların kullanımını ve tüketimini göz önüne alarak bugünkü jeo politik durumun ana tarihsel aşamalarını öğrencilere öğretmek;

Öğrencilerin tüm ülkelerdeki şimdiki ve gelecek nesillerin tüm gereksinimlerini karşılamalarının insanların doğal hakları olduğu anlayışını farkına varmalarını sağlamak;

Değişik gelişme şekillerini anlamaları için bilgi ve davranış modeli vermek;

Çevre Yönetim Sistemini okula yerleştirmek bu hedeflerin elde edilmesine yardım etmektedir, çünkü:

Okuldaki tüm kişileri sürekli ve bilinçli olarak  çeşitli etkinlikler düzenlemektedir;

Kaynakların tüketimi ve çevreye etkilerini azaltacak sistemler ve teknikler için uygun yönetim sistemleri kullanır;

Gelecek nesilleri ve toplumun en güçsüz parçalarını korumayı hedefleyerek performansını sürekli geliştirir;

EMAS ( ÇEVRE YÖNETİMİ VE İNCELEME PROGRAMI) için yaptığımız çalışmalarımız.

Gerek devletler, gerekse şirketler, kuruluşlar, kurumlar ve bireyler çevreye onarılamaz hasarlar vermektedirler. Bunun önlenmesi ve çevre Yönetimi ve İnceleme Programına dâhil olunması için çaba göstermekteyiz. EMAS çerçevesinde;

Her koşulda aşağıda sıraladığımız adımları atarak, çevre performansımızı göreceli olarak artırmak amacındayız.

Çevreyi analiz etmek; yapılması gereken yasal düzenlemeleri araştırmak; hedefleri ve programları belirlemek; bir çevre politikası formüle etmek; hedefleri ve programı tanımlamak; çevre politikasını, çevre inceleme programını yürütecek ve çevre yönetim sistemini gözden geçirecek şekilde yapabileceklerimizi ve bunları yapabileceğimiz gerekli aletleri tanımlamak, hedefleri koymak, programı ve hedefleri tanımlamak.

Özel anlaşmalı yapılardan ISO 14001 ve EMAS belgelendirilmesi için uğraşlar vermekteyiz. Bu bizim topluma ve doğaya olan sorumluluğumuzun gereğidir. EMAS kamusal alana daha fazla yoğunlaşmakta olduğundan öncelikle EMAS belgesini elde edecek düzenlemelere sahip olmayı amaçlamaktayız.

EMAS belgesini alabilmek hedefinin ilk adımı olan Çevre Bildirgesi hazırlamaktayız.  Bu bildirge ile çevre konusundaki hedeflerimiz ve bu hedeflere ulaşmak için yapacağımız program açık hale gelecek, çevreye olan olumlu katkımızın sonuçlarını gösterecektir. Bu Bildirge daha sonra bir Kurumsal Denetleme Sistemi tarafından incelenecek, Çevre Koruma ve Çevreye verilen zararları önleme kuruluşları tarafından değerlendirilecektir. Okulumuzun EMAS belgesini Türkiye’de alan ilk kurum olması için çaba göstermekteyiz.

Çevre Yönetim Sisteminin Yerleştirilmesi

Çevre yönetim sistemi, öğrencileri ve öğretmenleri ilgilendiren eğitim etkinlikleri, yönetim ve teknik personeli kapsayan idari işler, okul binası ve bahçesi ile Kepez Belediyesine bağlı okul civarı gibi öğeleri ile tüm okula uygulanacaktır.

Bütün okul personeli bir eğitim sürecinden geçirilecek ve pratik etkinlikler içinde yer alacaklardır.  Sürdürülebilir Kalkınmaya bağlı Çevre Eğitimi Eğitim Programının ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır.

Okulda yaptığımız etkinliklerin Çevre yönetimi ile ilgili pratik sonuçları ise, kaynakların kullanımı (elektrik, su, gaz vs.) ile ayrıştırılmış çöp toplanmasıdır.

Bu etkinlikler, öğrencilerin ve personelin kaynak tasarrufunun ve çevreye az zarar vermenin mümkün olduğu gerçeğini kontrollü ve önderlik edilebilecek şekilde doğrudan çevreye karşı olan davranışlarının etkilenmesini amaçlamaktadır. Sürdürülebilir bir davranış değişikliğine ulaşmak için hem teorik hem de pratik düzey gerekmektedir.

EMAS için iç ve dış iletişim son derece önemlidir. Özellikle EMAS belgesini elde edebilmek için, bilgiyi yönetmek ve sistematik çevre kültürünü gerek yerel, gerekse ulusal ve uluslar arası düzlemde yaymak çok önemlidir.

Bu yolla sistem okulda bulunan herkesin eğitimini hedeflemektedir. Ama aynı zamanda okula hizmet veya ürün sağlayanların veya herhangi bir şekilde okul ile ilişkisi bulunanların da eğitimini hedeflemektedir.

                                                    Çevre Politikamız

Karatay Lisesi her yıl 1300’den fazla öğrencisi ve 60’dan fazla çalışanıyla şimdiki ve gelecekteki nesiller için çevre korumanın geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır, Çevre korumanın öneminin farkındadır. Her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel erkinliğin toplum ve çevre arasındaki ilişkinin kalitesine tamamen bağlı olduğunu bilmektedir.  Aşağıdaki ilkeleri uygulamak ve yaymak amacıyla okulumuz Çevre Yönetim Sistemine sahip olmak ve geliştirmek arzusundadır.

·         Çevreye verilen hasarı mümkün olduğunca aza indiren, çevre kirliliğini önleyen, çevreye saygılı etkinlikler uygulamak.

·         Öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve okulda çalışan diğer okul çalışanlarının prosedürleri ve gerekli modülleri hazırlamaya başlanma süreçlerine katılmaları, Çevre Yönetim Sisteminin hedefleri ve programı ile bu çalışmaları birleştirmek.

·         Çevresel, Ekonomik ve Sosyal yönleri ile sürdürülebilir kalkınma kültürünü yaymak ve daha fazla bilgilenmek için Eğitim Programı içinde ve Eğitim Programına ilave olarak yapılan öğrenci etkinliklerinde bulunulmasını desteklemek.

·         Öğretmenlerin, okul çalışanlarının, öğrenci ailelerinin, yerel yöneticilerin ve ilgili tüm tarafların bu konuları ciddi olarak tartışmalarını sağlamak.

·         Ulusal ve uluslar arası yasaları incelemek, okulca gerekli görülen ve imzalanan anlaşmaları takip etmek, kurallardaki olası değişikliklere uyum sağlayabilmek.

·         Çevre açısından tehlikeli durumlar ve kazaların önlenmesi için özel bir önem gösterecek, çevreyi koruyacak ve düzenli bir şekilde gelişen programlar, hedefler ve politikalar belirlemek.

·         Okulun mali olanaklarını dikkate alan bir açıdan, uygun teknolojileri desteklemek.

·         Okula gerekli ürünlerin satın alınmasında yeşil, çevre dostu ürünlerin satın alınmasını desteklemek.

Bu sebeplerle Karatay Lisesi, Avrupa Birliğinin EMAS prensiplerinin gereklerini yerine getirmeyi hedeflemeyi düşünmektedir.

Karatay Lisesi bu politikasını okul çalışanları, öğrenci aileleri ve yerel temelde yaymayı hedefler.

Çevre konusunda problemler aktarmak veya yeni fikirler önermek için sistemde çalışan öğrenci, öğretmen ya da diğer çalışanlara irtibat kurmak isterseniz, okul girişinde bulunan masanın yanında ve diğer İNFO bölümlerinde bulunan formları doldurarak İNFO kutularına atınız.

Eğer Çevre sertifikalı ürünlerin veya hizmetlerin ürün sağlayıcısı iseniz ve Karatay Lisesi ile irtibata geçmek istiyorsanız lütfen Okul İdaresi ile görüşünüz.

                                             ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

                                                                KARATAY LİSESİ, ANTALYA

                                             Adres: KARATAY LİSESİ,  YENİMAHALLE 07060 ANTALYA

 

el 0242–325 91 90 – Fax: 0242 326 12 06

 

bilgi@karataylisesi.k12.tr

 

                                                                             www.karataylisesi.k12.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Products

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.